KANALİZASYON

kanalizasyon

Kanalizasyon,Kanalizasyon ya da lağım döşemi, pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla toplanıp atılmasını sağlayan altyapı sistemidir. Bu kanallarda künk ya da büz adı verilen kalın borular ve koruge borular kullanılır.Ayrıca bunların bir zarar görmesi sonucunda etrafa kötü koku yayılabilir.Hastalıklara sebep olabilir.